Мемлекеттік лицензия

2

AQA

AQA Bachelor Management
AQA Bachelor International Relations
AQA Bachelor Accounting and Audit
AQA Bachelor Marketing
AQA Master Management
AQA Master Marketing
AQA Master Accounting and Audit
Bachelor Finance AQA
Bachelor Economics AQA
Master Economics AQA
Master Finance AQA

НКАОКО

НКАОКО Kazakh