ХАЛЫҚАРАЛЫҚ БИЗНЕС УНИВЕРСИТЕТІНЕ АУЫСУ


UIBSHNIK БОЛУ ҮШІН 7 ҚАДАМ

1 қадам

Жоғары оқу орнында білім алушы басшының атына ауыстыруға келісімі бар өтініш

2 қадам

Құжаттарды жинау: транскрипт, білім беру грантын иелену куәлігі, ҰБТ немесе КТ тапсыру туралы сертификат, оқыған ЖОО басшысының атына өтініш( басшының қолымен және мөрімен))

3 қадам

UIB-дағы заттардағы айырмашылықты есептеу

4 қадам

Бұйрық шығарылады ауыстыру туралы

5 қадам

UIB-ға қабылдау туралы өтініш беру

6 қадам

Студенттің жеке ісін беру туралы бұйрық шығарылады

7 қадам

Құттықтаймыз, сіз студент!

Төменде толығырақ оқыңыз

Жұмыс оқу жоспарларының пәндеріндегі академиялық айырмашылық оқыған пәндер тізбесі, олардың бағдарламалары мен транскриптте немесе білім алуды аяқтамаған адамдарға берілетін анықтамада көрсетілген академиялық сағаттардағы немесе кредиттердегі көлемі негізінде айқындалады.

Білім алушыны шетелдік білім беру ұйымынан ауыстыру немесе қайта қабылдау кезінде игерілген оқу бағдарламалары туралы құжат (академиялық анықтама немесе транскрипт), сондай-ақ Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің бұйрығымен бекітілген Білім туралы құжаттарды тану және нострификациялау Ережесінде белгіленген тәртіппен Қазақстан Республикасында нострификациялау рәсімінен өтуі тиіс алдыңғы білім деңгейін аяқтағаны туралы құжат ұсынылады

Жұмыс оқу жоспары пәндеріндегі академиялық айырмашылықты жою үшін білім алушы осы пәндерге жазылады, академиялық кезең ішінде оқу сабақтарының барлық түрлеріне қатысады, ағымдағы бақылаудың барлық түрлерін тапсырады,қорытынды бақылауға рұқсат алады.

Семестрде жойылмаған жұмыс оқу жоспары пәндеріндегі академиялық айырмашылық одан әрі академиялық қарыз ретінде есептеледі. Егер оқу жоспарындағы айырмашылық бакалавриат үшін міндетті компоненттің төрт оқу пәнінен аспайтын болса, ауыстыру және қайта қабылдау сол курсқа жүзеге асырылады.

Білім алушының жеке ісінде бакалавриат үшін — ҰБТ немесе КТ тапсырғаны туралы сертификат және магистратура үшін — түсу емтихандарын тапсырғаны туралы сертификат болуы тиіс.

Егер сізде UIB университетіне аудару бойынша қосымша сұрақтар қалса, оқу-әдістемелік орталықпен телефон нөмірі бойынша хабарласуларыңызды сұраймыз.

8 (727) 2598016 +7 (727) 2598050 +7 (727) 2598000 немесе Абай даңғылы 8а, Н. бұрышында Назарбаев Университеті, 104 кабинет.