ЕСЕП ЖӘНЕ АУДИТ МАМАНДЫҒЫ

ШИФР: 5B050800

Таңдау пәндер: География + Математика

Оқыту тілдері: қазақ, орыс, ағылшын

Картинки по запросу учет и аудит

Есеп және Аудит деген не?

“Есеп және аудит” мамандығы — бүгінгі таңда экономика және қаржы саласында сұранысқа ие мамандықтардың бірі. Осы мамандық бойынша бакалаврларды оқыту білікті бухгалтерлер мен аудиторларды дайындауға бағытталған, әр түрлі ұйымдық-құқықтық нысандар мен экономика салаларының кәсіпорындарындағы Шаруашылық үдерістері туралы ақпаратты жинау, өңдеу және ұсынудың қазіргі заманғы әдістемесін меңгерген, қаржылық есептілікті жасау және талдау дағдысы бар, бухгалтерлік есепті жүргізу және халықаралық қаржылық есептілік және аудит стандарттарын пайдалана отырып аудит жүргізу бойынша әртүрлі бағдарламаларды меңгерген, білікті бухгалтерлер мен аудиторларды дайындауға бағытталған.

Картинки по запросу учет и аудит

Қаржы институттарындағы есеп және аудит. есеп және аудит мамандығының түлектері еңбек нарығында кеңінен сұранысқа ие, атап айтқанда қаржы институттары саласында жоғары білікті мамандар. Осы мамандандыруда оқытылатын пәндер қаржылық және коммерциялық операцияларды жүзеге асыру үшін барлық қажетті дағдыларды игеруге көмектеседі, оның басты міндеті-экономикалық субъектілер арасында сауатты делдалдық орнату және қаржы құралдарының ( оның ішінде бағалы қағаздардың ақшасы, қаржы активтері) неғұрлым тиімді қозғалысы үшін жағдай жасау болып табылады.) Экономиканың нақты секторының есеп және аудиті. Жалпы, мамандар Есеп және аудит экономиканың барлық салаларында талап етілген. Ал бұл мамандану экономиканың нақты секторы саласында білікті мамандарды даярлауға бағытталған. Бұл өзінің болашақ жұмысының ерекшелігін терең және кеңірек зерттеуге мүмкіндік береді.

Осы мамандық түлектері кім жұмыс істейді? “Есеп және Аудит” мамандығын бітіргеннен кейін UIB университетінде сіз осы бағыт бойынша жұмысқа орналаса аласыз

Экономист
Бухгалтер
Аудитор

Бұл пәндердің мазмұны АССА бағдарламаларына бағдарланған және АССА аккредитациялық орталығы аккредиттеген, бұл білім алушыларға осы мамандық бағдарламасы аяқталғаннан кейін сертификаттаудың бірінші деңгейін автоматты түрде алуға мүмкіндік береді.;