Мемлекеттік және жергілікті басқару

Мамандық коды: 5B051000
ҰБТ-да таңдалатын пән: география
Оқу тілдері: орыс, қазақ.

 

Мемлекеттік және жергілікті басқару – ұлттық шаруашылықты, оның салалары мен аймақтарын нақты жүйемен басқаруды іске асыруға  бағытталған мамандық. Бұл мамандықты бітірушілер басқару және заңнама, саясаттану мен экономика, психология, әлеуметтану және басқа ғылымдар бойынша білім алады.

Бұл мамандық бойынша бітірушілер төмендегідей жұмыстар істей алады:

 • басқару қызметтерінде;
 • орталық және жергілікті ұйымдарды басқару бойынша экономистер;
 • мемлекеттік кәсіпорындар, акционерлік қоғамдар, өндірістік компаниялар, холдингтер, қызмет көрсету кәсіпорындары және басқалардың менеджерлері;
 • қаржы/несие секторын басқару құрылымдарының экономист- менеджері;
 • әлеуметтік саладағы экономист мамандар

Жұмысқа орналасу мүмкіндіктері:

 • Қазақстан Республикасы (ҚР) Президенті Аппараты мен Әкімшілігі;
 • ҚР Парламенті аппараты;
 • ҚР Үкіметінің әртүрлі құрылымдық бөлімшелері;
 • Экономика және қаржылық басқару ұйымдары (министрліктер, ведомстволар және агенттіктер);
 • Жергілікті басқару ұйымдары (аудандық, қалалық, облыстық әкімшіліктер) және атқарушы ұйымдар аппараты
 • Ұлттық мемлекеттік және жеке компаниялар, концерндер, корпорациялар және басқалар.

«МжЖБ» мамандығының студенттері мынадай білім алады:

 • Экономиканы мемлекеттік басқарудың, макроэкономикалық үдерістерді реттеудің, барлық халық шаруашылығының тиімді теңгерілуін қамтамасыз етудің теориялық-әдіснамалық және ұйымдастырушылық негіздері;
 • бір уақытта жалпы мемлекеттік, салалық, аймақтық мүдделерді көздейтін халық шаруашылығы проблемаларын үйлестірудің жоспарлы және нарықтық үлгілерін ұштастырудың  негіздері мен әдістері;
 • халық шаруашылығын және оның бөлімшелерін басқарудың мемлекеттік және жалпы экономикалық ұйымдарының іс-әрекетін  ұйымдастырудың құрылымы мен негіздері;
 • қоғамдағы қатынастарды реттейтін, маманның іскерлік этикасын анықтайтын құқықтық және этикалық  нормалар;
 • экономиканы басқарудың орталық және жергілікті ұйымдарының сыртқы экономикалық іс-әрекетінің тиімділігін іске асыру мен арттыру;

Мемлекеттік, орыс, бір шет тілінде:

 • мемлекеттің экономикалық саясатын негіздеу, алдыңғы кезеңнің мақсатты ұстанымдарын анықтау, елдің және оның әкімшілік-аумақтық таксондарының экономикалық-әлеуметтік дамуының орта мерзімді жоспарларын құру бойынша тиісті ғылыми, ұйымдастырушылық жұмыстарын өткізу;
 • өз жұмысында мемлекеттік реттеу мен экономикалық жоспарлаудың шетелдік тәжірибесін қолдану;
 • облыстар, аймақтар (қалалардағы аудандардың), қалалардың әлеуметтік, экономикалық дамуының кешенді жоспарларын құру, оларды іске асыру әдістерін білу;

 «МжЖБ» мамандығының студенттері мынадай дағдыларға ие болады:

 • облыстар, аймақтар (қалалардағы аудандардың), қалалардың әлеуметтік, экономикалық дамуының кешенді жоспарларын құру;
 • өндірістік-басқарушылық іс-әрекет;
 • халық шаруашылығын, оның салалары мен аймақтарын тиімді басқару жүйесін құру;
 • басқарудың барлық белгілі ұстанымдарын іс жүзінде қолдану;

Мына салаларда:

 • қазіргі компьютерлік технологияларында;
 • халық шаруашылығы проблемаларын үйлестіру және тиімді теңгерілімді барлық халық шаруашылығының тұрақтылығын қамтамасыз етуде;
 • мемлекеттің экономикалық саясатын негіздеуде, алдыңғы кезеңнің мақсатты ұстанымдарын анықтауда  құзіретті болады