Менеджмент

«Менеджмент» дайындау бағытында магистратураға түсу емтиханының оқу бағдарламасы

Мамандық шифры: 6М050700
Оқу мерзімі
: бейінді бағыт – 1  жыл;
ғылыми-педагогикалық бағыт– 2 жыл.
Оқу тілі: орыс, қазақ, ағылшын

«Менеджмент»мамандығы бойынша магистерлік бағдарлама  UIB-де экономика және әлеуметтік сала,бизнес үшін жоғары білікті жетекшілер мен  мамандарды дайындауға бағдарланған. Магистратураның білім бағдарламалары қолданбалы сипатта, олар басқару дағдыларын дамытып, кәсіби менеджерлерді (басқару іс-әрекетінің барлық қырлары бойынша жалпы бейін  жетекшілерін) дайындайды.
Басты назар қазіргі менеджмент, стратегиялық басқару, тәуекел менеджменті, инновацияларды, персоналды басқару өзекті мәселелерінеаударылған. Оқытуда практика үлкен рөл атқарады: бағдарламаны бітірушілер студенттердің практика өтетін не жұмыс істейтін компаниясының базасында іске асырылатын шынайы деректер негізінде жеке бизнес-жобаларын орындай алады.

Толық оқу курсын бітіргеннен кейін магистранттарға келесі академиялық дәреже беріледі:

  • Бейінді бағыт – «6М050700-Менеджмент» мамандығы бойынша экономика және бизнес магистрі;
  • ғылыми-педагогикалық бағыт –  «6М050700-Менеджмент» мамандығы бойынша экономикалық ғылымдар магистрі .