em

Экономика және менеджмент

Біздің елімізде «экономист» ұғымын кең мағыналау дәстүрі қалыптасқан. Дегенмен, барлық қызметкерлердің бірлескен қызметін бағыттап отыратын, аз шығынмен барынша көп пайда түсіру үшін басымдықтар мен мақсаттарды дұрыс айқындайтын экономистер жоқ. Міне, осындай мамандар бүгінгі таңда елімізге өте қажет.

Бүгінгі таңда жай «экономистерге» жақсы жұмыс табу оңай емес. Елімізге барлық қызметкерлердің бірлескен  құлшынысын ұйымдастыра білетін, мүмкіндігінше аз шығындармен барынша көп пайда түсіруде басымдықтар мен мақсаттарды  қоя білетін экономистер қажет.

Еліміздің экономикасында еңбек өнімділігі  әлемдегі дамыған елдерден әлдеқайда төмен.  Осындай нәтиже қайдан болып отыр?  Бұл кәсіпкерлеріміз бен басқарушыларымыздың  білімі жеткіліксіз болғандықтан, экономистер іміздің  тиімді бизнес-стратегияны ойластыра білмегендігінен.  Егер  бизнесмен  пайда түсіретін тетіктерді анық түсіне алмаса  және табысты көтеру жолдарын білмесе,  бұл оның бизнесін ғана емес, бүкіл экономиканың өсуін  тежейді.