Маркетинг

6М051100 «Маркетинг» дайындау бағытында магистратураға түсу емтиханының оқу бағдарламасы

Мамандық шифры: 6М051100
Оқу мерзімі: бейінді бағыт – 1 жыл;
ғылыми-педагогикалық бағыт– 2 жыл.
Оқу тілі: орыс, қазақ, ағылшын.

«Маркетинг» мамандығы бойынша магистерлік бағдарлама  UIB-де   жоғары білікті мамандарды дайындауға бағдарланған. Магистранттар нарықты; нарықтағы тауарлар сұранысын, ұсынысын; компанияның бәсекеге қабілетті ортасын талдау және бағалау дағдыларын үйренеді, нарыққа жаңа тауарлар мен қызметтер шығару шараларын кешенін дайындайды, UIB-ден жас мамандар маркетинг стратегиясы мен тактикасын қалыптастыруға қабілетті болып шығады.

Басты назар маркетинг пен менеджменттің өзекті мәселелеріне, нарық жағдайында ойлау қабілетін қалыптастыруға, нарықтық  экономика жағдайында  нарық конъюнктурасы, оны зерделеу әдістері мен құралдары туралы терең білім алуға, тұлғалық қасиеттерін қалыптастыруға, ұлттық және әлемдік нарықтағы шынайы үдерістерді терең түсінетін  жоғары білікті мамандарды дайындауға аударылған. Ерекше көңіл Қазақстанда тауарлар мен қызметтер нарығын дамытуға, жарнамаға, нарыққа тауарлар мен қызметтерді жылжытуға және т.б. бөлінген.

Толық оқу курсын бітіргеннен кейін магистранттарға келесі академиялық дәреже беріледі:

Пререквизиттер:

 

Подать заявку