Стратегиялық менеджмент

Стратегиялық менеджмент

«Стратегиялық менеджмент» мамандандыруының мақсаты ұйымдарға
немесе олардың құрылымдық бөлімшелеріне басшылық етуді тиімді
жүзеге асыруға мүмкіндік беретін заманауи білімдер мен машықтарға
ие жоғарғы басқарушы буынның менеджерлерін және кең бейіндегі
консультанттарды дайындау болып табылады. Менеджмент
мамандандыруы бойынша оқығанда сіз мыналарға ие боласыз:
 бағалы білімдер және ұйым оған кезігетін құбылатын бәсекелес
ортаны қалай талдау керектігін түсіну;
 ұйымдарға бәсекелестік басымдық беру бойынша іс-әрекетер
жоспарларын әзірлеу және іске асыру үшін көшбасшылық машықтар;
 бизнес үшін жаңа мүмкіншіліктерді ажыратуға және дамытуға
мүмкіндік беретін кәсіпкерлік машықтары;
 проблемалардың инновациялық шешімдерін қабылдау және
персоналдың сан алуандығын басқару үшін қажет басқарушылық
машықтар.